10.01.2018

Nový evropský systém označování pneumatik

pneu_znaceni_pneumatik_stitek.jpg
Od 1. listopadu 2012 musí být všechny pneumatiky pro osobní a užitková vozidla prodávané v Evropě vybaveny speciálními klasifikačními štítky. Tyto štítky vám poskytnou některé základní informace o konkrétní pneumatice. Při nákupu nových pneumatik tak teď máme všichni možnost učinit zodpovědný výběr založený na významných informacích.

Obrat k lepšímu

Nový systém označování pneumatik přináší pro každého z nás četné výhody. Jeho cílem je zvýšit silniční bezpečnost, snížit spotřebu paliva a zmírnit dopady lidské činnosti na životní prostředí.

Rychlé porovnání pneumatik

Nyní budete schopni porovnat jednotlivé pneumatiky z hlediska 3 základních kritérií:

  • Spotřeba paliva (jedna nádrž z pěti je překvapivě spotřebována pneumatikami)
  • Přilnavost na mokru (klíčový bezpečnostní faktor)
  • Vnější hlučnost pneumatiky (zvuk, který vydávají vaše pneumatiky při jízdě vně vozidla)

Nový zákon se vztahuje na všechny pneumatiky montované na nová osobní vozidla, užitková vozidla, nákladní vozidla, městské a dálkové autobusy vyrobené po 1. červenci 2012.

Nejen porovnání ceny je u pneumatik zásadní…

V okamžiku, kdy nakupujete pneumatiky, požadujete fakta. Chcete co nejsnáze získat objektivní informaci o tom, jaký bude mít vaše volba vliv na vaši bezpečnost, na prostředí a lidi kolem vás. U nás v Michelinu jsme přesvědčeni, že nový klasifikační systém je krok správným směrem. Pro vás může tento posun znamenat stále lepší a lepší vlastnosti pneumatik.

1. Porovnejte spotřebu paliva
Tento obrázek ukazuje, jak je pneumatika výkonná z hlediska spotřeby paliva. Palivová účinnost je klasifikována třídami od A (nejvíce účinná) po G (nejméně účinná).
Az üzemanyag-hatékonyság osztályozása A-tól (a leghatékonyabb) a G-ig (a legkevésbé hatékonyabb) terjed.
Ušetřete až € 300, resp. 80 litrů paliva, za dobu životnosti vašich pneumatik. Vozidlo vybavené pneumatikami třídy A, jedoucí rychlostí 80 km/h spotřebuje o 7,5 %1 paliva méně než vozidlo s pneumatikami třídy G.
Výsledky se mohou lišit v závislosti na typu vozidla a klimatických podmínkách, ale citelně rozdílná spotřeba paliva mezi jednotlivými třídami je prokázána.
 
2. Porovnejte brzdné vlastnosti na mokrém povrchu
Toto schéma ukazuje, jak pneumatika brzdí v mokrých jízdních podmínkách. Hodnocení probíhá mezi třídami A (nejbezpečnější pneumatika s nejkratší brzdnou dráhou) a G (nejméně bezpečná pneumatika s nejdelší brzdnou dráhou).
Zkraťte svou brzdnou dráhu o délku 4 osobních vozidel. Brzdná dráha vozidla vybaveného pneumatikami třídy A, jedoucího rychlostí 80 km/h může být až o 18 m, resp. 30 % 1, kratší než u vozidla s pneumatikami třídy G.
 
3. Porovnejte vnější hlučnost pneumatik
Tento obrázek ukazuje hlučnost pneumatiky v decibelech (dB). Symbol 3 zvukových vln udává, jak si pneumatika vede vzhledem k plánovaným evropským limitům. Vnější hlučnost pneumatiky nemusí odpovídat hlučnosti pneumatiky, která je zachytitelná uvnitř vozidla.
3 černé vlny = hlučná pneumatika, ale s nižší hlučností, než je maximální hranice povolená v současnosti
2 černé vlny = středně hlučná pneumatika, v plánovaném limitu a méně než 3 dB pod plánovaným limitem
1 černá vlna = pneumatika s nízkou mírou hlučnosti, více než 3 dB pod plánovaným
 

Co ještě je při výběru pneumatik důležité?

Označování pneumatik je dobrý začátek, ale pro vás jsou zásadní ještě další 3 výkonnostní charakteristiky pneumatik:
Životnost: Pneumatika, která déle vydrží, z dlouhodobého hlediska ušetří vaše náklady. Správná pneumatika vám může v porovnání s jinou pneumatikou nabídnout až rok jízdy navíc,
Jízdní stabilita v zatáčkách: K 25 % nehod2 dochází v zatáčkách.
Brzdné vlastnosti na suchém povrchu: K 70 % nehod2 dochází na suché vozovce.

Kdo vyrábí pneumatiky, které nabízejí rovnováhu všech podstatných vlastností…

Již déle než 120 let naši inženýři vyvíjejí a nepřetržitě zdokonalují pneumatiky, které nabízejí rovnováhu klíčových vlastností, včetně těch, které zohledňuje nový klasifikační systém. S Michelinem se můžete spolehnout na optimální rovnováhu výkonů bez jakéhokoliv kompromisu.

Požadujete od svých pneumatik menší spotřebu paliva a větší bezpečnost?

I na vás záleží…
Pneumatiky hrají důležitou roli, ale vy jakožto řidič máte na výsledný efekt zásadní vliv.
Ekologická jízda: Šetřete po celou dobu jízdy šetrným přidáváním plynu.
Správný tlak huštění: Kontrolujte pravidelně tlak huštění vašich pneumatik - minimalizujte tak ztrátu energie způsobenou nadměrným valivým odporem a optimalizujte přilnavost na mokré vozovce.
Udržujte bezpečnou jízdní vzdálenost: Bezpečná jízdní vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi snižuje riziko vzniku nehody.