08.01.2019

Montážní návod a údržba kola a pneu

ALU KOLA, PNEUMATIKY A KOMPLETY - NÁVOD NA POUŽITÍ A MONTÁŽ VÝROBKU

Před nazutím pneumatik zkuste vždy alu kola nebo plechové disky přiložit na vůz ! Pokud jste dostali již obutý komplet, nezapomeňte jej před jízdou také nejdříve vyzkoušet !

1. Před nazutím pneu zkontrolujte, jestli kola pasují na auto! Před nazutím pneumatik nasaďte do středů kol středící kroužky* a zkuste si všechna kola nasadit „nanečisto. Pro použití některých litých kol je třeba odstranit z vozidla vodící trny pro originální kola. Zkontrolujte, jestli pasují šrouby nebo matky a za koly je dostatek místa. Litá kola, na která již byly nasazeny pneumatiky nebo vyvažovací závaží, nelze vrátit. Litá kola vyžadují odbornou montáž v pneuservisu nebo autosalonu. Po ujetí 100km od montáže kol vždy zkontrolujte dotažení šroubů / matek!

* „Přesně vrtaná kola“ středící kroužky nemají a použijí se k nim originální šrouby / matky.

2. Mechanicky poškozené zboží nepřebírejte.

Zjevně poškozené zboží nepřebírejte a ihned nás informujte. Na pozdější reklamace, zejména z důvodu mechanického poškození, nemůžeme brát zřetel.

3. Údržba dle povrchové úpravy.

3.1. Kola s lakovanou povrchovou úpravou (např. stříbrná, černá, titan…)

Pokud není na faktuře uvedeno jinak, kola jsou vhodná také pro provoz v zimním období. Je možno použít sněhové řetězy s jemným článkováním 11-12mm a vhodnou (např. gumovou nebo plastovou) ochranou kontaktních ploch mezi řetězem a diskem. Kola je možno mýt  v automatické myčce aut. Nedoporučujeme používat speciální přípravky na čištění disků kol, odmašťovadla a rozpouštědla. Některé z nich mohou poškodit povrchový lak. Doporučujeme čištění vodou o teplotě do 40˚C a neutrální autošampony.

3.2.HyperStříbrná, HyperČerná, tmavý chrom

Pokud není na faktuře uvedeno jinak, kola jsou vhodná také pro provoz v zimním období. Nedoporučujeme používat se sněhovými řetězy. Může dojít k poškození povrchové úpravy. Kola je možno mýt v automatické myčce aut. Nedoporučujeme používat speciální přípravky na čištění disků kol, odmašťovadla a rozpouštědla. Některé z nich mohou poškodit povrchový lak. Doporučujeme čištění vodou o teplotě do 40˚C a neutrální autošampony. Špinavá kola neotírat nasucho, může dojít k poškrábání laku.

3.3. Leštěný povrch nebo jeho části

Tato povrchová úprava je velmi choulostivá na mechanické a chemické poškození! Kola nejsou vhodná pro provoz v zimním období. Záruka se nevztahuje na poškození kol, vzniklé působením zimních posypových materiálů. Tyto materiály mohou způsobit poškození laku nebo korozi kovových částí. Kola nemýt v automatické myčce aut. Nepoužívat speciální přípravky na čištění disků kol, odmašťovadla a rozpouštědla. Některé z nich mohou poškodit povrchový lak. Doporučujeme čištění vodou o teplotě do 40˚C a při velkém znečištění neutrálními autošampony. Špinavá nebo zaprášená kola neotírat nasucho, může dojít k poškrábání laku.

3.4. Kola s ozdobnými šrouby nebo vložkami, vícedílná kola

Pokud není na faktuře vyznačeno jinak, kola nejsou vhodná pro provoz v zimním období. Záruka se nevztahuje na poškození kol, vzniklé působením zimních posypových materiálů. Tyto materiály mohou způsobit poškození laku nebo korozi kovových částí. Kola nemýt v automatické myčce aut. Nepoužívat speciální přípravky na čištění disků kol, odmašťovadla a rozpouštědla. Některé z nich mohou poškodit povrchový lak. Doporučujeme čištění vodou o teplotě do 40˚C a při velkém znečištění neutrálními autošampony. Špinavá nebo zaprášená kola neotírat nasucho, může dojít k poškrábání laku.

3.5. Chromovaná kola

Kola nejsou vhodná pro provoz v zimním období. Záruka se nevztahuje na poškození kol, vzniklé působením zimních posypových materiálů. Doporučujeme pouze ruční mytí kol. Nepoužívat speciální přípravky na čištění disků kol, odmašťovadla a rozpouštědla. Některé z nich mohou poškodit povrchový lak. Doporučujeme čištění vodou o teplotě do 40˚C a při velkém znečištění neutrálními autošampony. Špinavá nebo zaprášená kola neotírat nasucho, může dojít k poškrábání laku.

PNEU: Návod k použití

Pneumatiky vyžadují odbornou montáž. S montáží se prosím obraťte na pneuservis nebo autosalon. Po ujetí 100km od montáže kol vždy zkontrolujte dotažení šroubů / matek!

Informační povinnost:

Zákazník byl plně seznámen s případnou změnou na vozidle, které nejsou uvedeny v technickém průkazu, případně změnám, které mohou odporovat používání vozidla. Zákazník s těmito změnami souhlasí.

Pojistné šrouby a matky: Návod k použití

1. Montáž

Z každého disku na autě odstraňte jeden upevňovací šroub (nebo matku). Před montáží překontrolujte, zda souhlasí průměr bezpečnostního šroubu (nebo matky), stoupání závitů a tvar dosedací plochy. Bezpečnostní šrouby (nebo matky) vždy utahujte a povolujte ručně. Nepoužívejte elektrický utahovák, který může způsobit poškození bezpečnostního závitu na šroubu (nebo matce), případně na klíči. Při povolování nebo utahování vždy dbejte na to, aby byl klíč zcela nasazen do zářezů na šroubu (nebo matce) a šroubování probíhalo kolmo na osu šroubu. Po ujetí 100km od montáže kol vždy zkontrolujte dotažení šroubů / matek!

2. Uschovejte klíč a kód klíče

Klíč bezpečnostních šroubů (nebo matek) pečlivě uschovejte a vozte s sebou v autě pro případ defektu (výměny kola). Pokud balení bezpečnostních šroubů a matek obsahuje kód klíče, pak si tento kód uschovejte. Kód slouží pro objednání nového klíče v případě ztráty.

Záruka, reklamace, odstoupení od smlouvy

1. Záruka

Faktura slouží zároveň jako záruční list. Výrobce/prodejce plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku, a to po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy nebo doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem.

Na žádost kupujícího poskytne prodávající záruku písemnou formou (záruční list). Pokud není záruční list vystaven, postačuje vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo a informace o zakoupeném zboží.

Nejkola s.r.o. poskytne zákazníkovi finanční kompenzaci ve výši 5% - 40% slevy z kupní ceny litých kol v případě kosmetické vady neohrožující bezpečné užívání na vozidle. Výše této slevy je určena povahou vady výrobku a mírou opotřebení výrobku. Čím více vada, průkazně vzniklá u výrobce, poškozuje celkový vzhled hliníkového kola, zejména jeho pohledové části, na tím vyšší slevu vzniká nárok.

2. Reklamace

Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu.  Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Záruční doba se tedy prodlužuje o dobu vyřizování reklamace. Kupující může požadovat slevu. Ta se poskytne v případě, kdy má věc vady, které nebrání, aby sloužila danému účelu. V tomto případě bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat.

Podmínky reklamace: Zboží máte možnost doručit k reklamaci osobně, poslat je poštou nebo přepravní službou (ne na dobírku, nezapomeňte zásilku pojistit proti poškození). Reklamované zboží musí být čisté. Pokud reklamujete kola nebo pneu, je třeba z nich zout součásti, které nebyly zakoupeny u nás.

Reklamační doba začíná běžet dnem doručení reklamovaného zboží na naši adresu. Z provozních důvodů není možno po dobu reklamace zapůjčit zákazníkovi náhradní zboží. Nejkola s.r.o. nemůže hradit zákazníkovi jeho poplatky z pneuservisu ani jiné poplatky spojené s jeho manipulací se zbožím.

Rady na závěr: Pokud zákazník nemůže bez reklamovaného kola nebo pneu provozovat svoje vozidlo a je přesvědčen, že reklamace bude vyřízena kladně, může si objednat další kolo na dobírku a po uznané reklamaci mu bude suma vrácena na účet. Před reklamací litého kola, poničeného v provozu, prosím vezměte v úvahu, že stav našich silnic je někdy zcela nevyhovující a pro nenávratné poškození litého kola (ale i pneu) bohužel někdy stačí projet nepřiměřenou rychlostí jednu větší nerovnost (výtluk, propadlý kanál, obrubník, kámen nebo jiný předmět na silnici apod.). Toto platí zejména u pneu s nižším profilovým číslem a disků s menším počtem paprsků.

3. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle odst. 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 Sb. odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, včetně záručního listu, návodu a veškerého dodaného příslušenství poslat  zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání).

Po obdržení takto vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku způsobem, na kterém se oba dohodnou. Zboží doporučujeme vracet v původním obalu. V opačném případě mohou být zákazníkovi přeúčtovány náklady za nové zabalení zboží. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme zboží pojistit.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zboží vyráběné na zakázku nebo upravené na míru (např. zkompletovaná litá kola a pneumatiky), dle přání kupujícího.

Koupě zboží, kde je konečným příjemcem podnikatel/firma se řídí obchodním zákoníkem, a v takovém případě nelze od kupní smlouvy, která je z naší strany řádně splněna, odstoupit.

Nejkola s.r.o. si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy. Zaplacená záloha se v takovém případě vrací zákazníkovi v plné výši. Nejkola s.r.o. nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za případné škody, vzniklé opožděným dodáním zboží nebo nedodáním zboží.

Doporučení při reklamaci nebo odstoupení od smlouvy

Nejkola s.r.o. doporučuje postup reklamace nebo odstoupení od smlouvy nejdříve telefonicky na tel. 724 225 460 nebo elektronicky na adrese info@nejkola.cz projednat.