08.01.2019

Autolékárničky

AUTOLÉKÁRNIČKY (MOTOLÉKÁRNIČKY)

Právní předpisy, podle kterých dochází k úpravě obsahu lékárniček:
 

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, § 31 – Požadavky na konstrukci a stav výbavy (k § 76 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích).
Požadavky na konstrukci  a stav povinné výbavy jsou stanoveny v příloze č. 12, části B výše uvedené vyhlášky.
(vyhláška č. 341/2014 zrušila a nahradila vyhlášky č. 341/2002 Sb., 283/2009 Sb., 216/2010 Sb. a 182/2011 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kde byly stanoveny požadavky na autolékárničky a motolékárničky)  

 
Text v příloze 12, části B, bodu 6) vyhlášky č. 341/2014 Sb.:

6) Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci. Pro požární automobily je výbava příslušným druhem lékárničky stanovena jiným právním předpisem4). Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo - záření. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena. Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a použití podle druhů vozidel jsou uvedeny v bodu 11 odst. B této přílohy vyhlášky.

Použití jednotlivých druhů autolékárniček:
a) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících velikost III,
b) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně velikost II,
c) ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly velikost I,
pro vozidla městské hromadné přepravy osob je dostačující autolékárnička velikosti II bez ohledu na jejich obsaditelnost.
Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky 53/2010 Sb.

Text v příloze 12, části B, bodu 11) vyhlášky č. 341/2014 Sb.:
11)  Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a jejich použití podle druhů vozidel

a)  Lékárnička pro motorová vozidla kategorie L (motolékárnička)

b)  Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička)

          
           Vzhledem k tomu, že autolékárnička vybavená podle vyhlášky č. 283/2009 Sb. obsahově odpovídá autolékárničce vybavené  podle vyhlášky č. 216/2010 Sb., je možné obě tyto lékárničky používat po 31.12.2010. V případě motolékárniček je nutné po 30.09.2011 používat pouze lékárničky vybavené podle vyhlášky č. 216/2010 Sb.
          
           Další změna tj. vyhláška č. 182/2011 Sb. nestanovila nové požadavky na obsah, ale naopak, některé ruší, a to konkrétně požadavek na resuscitační masku a leták o postupu zvládání dopravní nehody. Tyto položky tedy nemusí být součástí obsahu, ale v případě, že jsou obsaženy, není nutné je vyndávat.

  

          Povinný minimální obsah lékárniček v současné době je obsažen ve výše uvedených tabulkách vyhlášky č. 341/2014 Sb. Užití některých druhů zdravotnického materiálu je omezen dobou použitelnosti, která je na obalu tohoto materiálu vyznačena. V případě, že je překročena, musí být materiál vyměněn, neznamená to povinnost výměny celé lékárničky, ale pouze konkrétního materiálu.